.ke-pagebreak:display:none;
姚安县人民政府欢迎您!
首页> 重点领域信息公开专栏   > >  民政信息公开
2019年10月农村低保名册(23)
来源: 姚安县民政局 | 访问量:731 | 发布时间: 2019/11/13 10:46:13
序号 乡 镇 村(居)委会 家庭地址        姓名 与户主关系 性别 保障人口 保障类别 现月人均保障金(元) 月实发金额(元)
8599 适中乡 三木 治鲊二组 张之兰 户主 1 A类 310 310
8600 适中乡 三木 培龙一组 普翠珍 户主 2 B类 243 486
8601 适中乡 三木 毕芝和 丈夫 B类 243 0
8602 适中乡 三木 培龙二组 毕芝明 户主 1 A类 310 310
8603 适中乡 三木 培龙二组 毕从和 户主 3 C类 180 540
8604 适中乡 三木 毕廷华 儿子 C类 180 0
8605 适中乡 三木 肖菊芝 配偶 C类 180 0
8606 适中乡 三木 三木三组 李孔斌 户主 2 C类 180 360
8607 适中乡 三木 李学朋 父亲 C类 180 0
8608 适中乡 三木 三木三组 代明红 户主 2 C类 180 360
8609 适中乡 三木 李菊英 母亲 C类 180 0
8610 适中乡 三木 三木二组 李春华 户主 4 A类 310 1240
8611 适中乡 三木 杨菊芝 配偶 A类 310 0
8612 适中乡 三木 李松俊 儿子 A类 310 0
8613 适中乡 三木 李松瑞 儿子 A类 310 0
8614 适中乡 三木 三木四组 金柱芬 户主 2 B类 243 486
8615 适中乡 三木 周正学 父亲 B类 243 0
8616 适中乡 三木 培龙一组 黎发玉 户主 3 B类 243 729
8617 适中乡 三木 毕芝洪 丈夫 B类 243 0
8618 适中乡 三木 毕丽娟 女儿 B类 243 0
8619 适中乡 三木 治鲊二组 毕从安 户主 2 B类 243 486
8620 适中乡 三木 周吉兰 配偶 B类 243 0
8621 适中乡 三木 三木一组 李永仁 户主 2 B类 243 486
8622 适中乡 三木 代庭芬 配偶 B类 243 0
8623 适中乡 三木 治鲊二组 张之祥 户主 4 C类 180 720
8624 适中乡 三木 李孔存 配偶 C类 180 0
8625 适中乡 三木 张晓舒 女儿 C类 180 0
8626 适中乡 三木 张凡 孙子 C类 180 0
8627 适中乡 适中 大村一组 陈仁昌 户主 3 A类 310 930
8628 适中乡 适中 周凤玉 配偶 A类 310 0
8629 适中乡 适中 陈明 次子 A类 310 0
8630 适中乡 适中 大村一组 普显清 户主 2 B类 243 486
8631 适中乡 适中 周绍能 儿子 B类 243 0
8632 适中乡 适中 大村一组 周耀红 户主 3 B类 243 729
8633 适中乡 适中 杨绍亮 父亲 B类 243 0
8634 适中乡 适中 周琼英 母亲 B类 243 0
8635 适中乡 适中 大村一组 李新荣 户主 2 B类 243 486
8636 适中乡 适中 李成秀 母亲 B类 243 0
8637 适中乡 适中 大村一组 杞会玉 户主 2 B类 243 486
8638 适中乡 适中 李绍华 儿子 B类 243 0
8639 适中乡 适中 大村一组 李兴文 户主 3 B类 243 729
8640 适中乡 适中 李绍发 儿子 B类 243 0
8641 适中乡 适中 李志强 长子 B类 243 0
8642 适中乡 适中 大村一组 陈仁顺 户主 2 B类 243 486
8643 适中乡 适中 彭绍玉 配偶 B类 243 0
8644 适中乡 适中  大村二组 杨应廷 户主 2 A类 310 620
8645 适中乡 适中 杨绍友 儿子 A类 310 0
8646 适中乡 适中 大村二组 周兰芳 户主 2 B类 243 486
8647 适中乡 适中 李兴贵 儿子 B类 243 0
8648 适中乡 适中 大村二组 周增贤 户主 2 C类 180 360
8649 适中乡 适中 周顺兰 配偶 C类 180 0
8650 适中乡 适中 大村二组 杨永寿 户主 2 B类 243 486
8651 适中乡 适中 刘由兰 户主 B类 243 0
8652 适中乡 适中 大村二组 李芝兰 户主 4 C类 180 720
8653 适中乡 适中 周顺金 女婿 C类 180 0
8654 适中乡 适中 杨瑞滔 长孙 C类 180 0
8655 适中乡 适中 杨瑞华 次孙 C类 180 0
8656 适中乡 适中 大村三组 杨应生 户主 3 B类 243 729
8657 适中乡 适中 肖彩芝 配偶 B类 243 0
8658 适中乡 适中 杨绍宏 儿子 B类 243 0
8659 适中乡 适中 大村三组 刘桂珍 户主 2 B类 243 486
8660 适中乡 适中 杨子嫣 孙女 B类 243 0
8661 适中乡 适中 大村四组 刘定国 户主 3 C类 180 540
8662 适中乡 适中 李文英 配偶 C类 180 0
8663 适中乡 适中 刘天华 儿子 C类 180 0
8664 适中乡 适中 大村四组 刘德武 户主 5 C类 180 900
8665 适中乡 适中 毕生琼 配偶 C类 180 0
8666 适中乡 适中 刘永兵 儿子 C类 180 0
8667 适中乡 适中 刘永莹 女儿 C类 180 0
8668 适中乡 适中 刘德祥 哥哥 C类 180 0
8669 适中乡 适中 大村四组 卢永福 户主 4 C类 180 720
8670 适中乡 适中 张秀英 配偶 C类 180 0
8671 适中乡 适中 卢文平 长子 C类 180 0
8672 适中乡 适中 卢文兴 次子 C类 180 0
8673 适中乡 适中 大村四组 刘德华 户主 1 B类 243 243
8674 适中乡 适中 大村四组 邓凯 户主 2 B类 243 486
8675 适中乡 适中 卢文忠 儿子 B类 243 0
8676 适中乡 适中 大村四组 李江萍 户主 2 B类 243 486
8677 适中乡 适中 刘家荣 丈夫 B类 243 0
8678 适中乡 适中 大村四组 刘顺英 户主 2 A类 310 620
8679 适中乡 适中 肖学虎 丈夫 A类 310 0
8680 适中乡 适中 大村四组 刘定福 户主 2 C类 180 360
8681 适中乡 适中 李翠弟 配偶 C类 180 0
8682 适中乡 适中 大村四组 刘家芝 户主 2 C类 180 360
8683 适中乡 适中 杞云海 户主 C类 180 0
8684 适中乡 适中 大村四组 刘宗芬 户主 2 C类 180 360
8685 适中乡 适中 刘家喜 丈夫 C类 180 0
8686 适中乡 适中 大村四组 刘光荣 户主 2 B类 243 486
8687 适中乡 适中 刘忠英 母亲 B类 243 0
8688 适中乡 适中 大村五组 刘应 户主 1 B类 243 243
8689 适中乡 适中 大村五组 周树芬 户主 2 B类 243 486
8690 适中乡 适中 周志山 长子 B类 243 0
8691 适中乡 适中 大村五组 李国富 户主 2 B类 243 486
8692 适中乡 适中 谢家凤 配偶 B类 243 0
8693 适中乡 适中 大村五组 周有才 户主 2 B类 243 486
8694 适中乡 适中 阮绍珍 母亲 B类 243 0
8695 适中乡 适中 大村五组 周绍明 户主 3 B类 243 729
8696 适中乡 适中 周家芳 户主 B类 243 0
8697 适中乡 适中 周自平 户主 B类 243 0
8698 适中乡 适中 大村五组 李家英 户主 1 B类 243 243
8699 适中乡 适中 大村五组 周顺平 户主 2 B类 243 486
8700 适中乡 适中 周树平 弟弟 B类 243 0
8701 适中乡 适中 大村五组 刘桂芬 户主 2 B类 243 486
8702 适中乡 适中 周家祥 长子 B类 243 0
8703 适中乡 适中 大村五组 杨绍玉 户主 1 B类 243 243
8704 适中乡 适中 大村六组 刘绍全 户主 2 B类 243 486
8705 适中乡 适中 周绍香 配偶 B类 243 0
8706 适中乡 适中 大村六组 周凤兰 户主 2 C类 180 360
8707 适中乡 适中 周家杨 配偶 C类 180 0
8708 适中乡 适中 大村六组 李家芝 户主 2 C类 180 360
8709 适中乡 适中 周荣华 儿子 C类 180 0
8710 适中乡 适中 大村六组 周绍兰 户主 2 B类 243 486
8711 适中乡 适中 周家林 儿子 B类 243 0
8712 适中乡 适中 大村六组 宋琼芝 户主 2 B类 243 486
8713 适中乡 适中 杨光亮 配偶 B类 243 0
8714 适中乡 适中 大村六组 周家华 户主 1 B类 243 243
8715 适中乡 适中 大村六组 周志宇 户主 1 A类 310 310
8716 适中乡 适中 大村六组 刘菊芝 户主 2 A类 310 620
8717 适中乡 适中 李文才 配偶 A类 310 0
8718 适中乡 适中 小村一组 赵文才 户主 2 B类 243 486
8719 适中乡 适中 周庆兴 儿子 B类 243 0
8720 适中乡 适中 小村一组 李子凤 户主 2 C类 180 360
8721 适中乡 适中 周兆友 丈夫 C类 180 0
8722 适中乡 适中 小村一组 周绍兰 户主 2 C类 180 360
8723 适中乡 适中 周正文 丈夫 C类 180 0
8724 适中乡 适中 小村一组 周子生 户主 2 B类 243 486
8725 适中乡 适中 周顺凤 配偶 B类 243 0
8726 适中乡 适中 小村一组 普国祥 户主 2 B类 243 486
8727 适中乡 适中 周会兰 配偶 B类 243 0
8728 适中乡 适中 小村一组 周苹兰 户主 2 B类 243 486
8729 适中乡 适中 周绍平 儿子 B类 243 0
8730 适中乡 适中 小村一组 周宗安 户主 2 C类 180 360
8731 适中乡 适中 周顺芬 配偶 C类 180 0
8732 适中乡 适中 小村一组 周学兰 户主 2 C类 180 360
8733 适中乡 适中 周荣才 儿子 C类 180 0
8734 适中乡 适中 小村一组 周子金 户主 2 B类 243 486
8735 适中乡 适中 周菊兰 配偶 B类 243 0
8736 适中乡 适中 小村一组 毕枝桂 户主 2 B类 243 486
8737 适中乡 适中 周家矩 配偶 B类 243 0
8738 适中乡 适中 小村一组 周文兰 户主 2 B类 243 486
8739 适中乡 适中 周玉春 儿子 B类 243 0
8740 适中乡 适中 小村二组 周建忠 户主 2 A类 310 620
8741 适中乡 适中 毕家梅 配偶 A类 310 0
8742 适中乡 适中 小村二组 李宗应 户主 2 B类 243 486
8743 适中乡 适中 李宗惠 配偶 B类 243 0
8744 适中乡 适中 小村二组 周国芳 户主 1 A类 310 310
8745 适中乡 适中 小村二组 周仕兵 户主 2 B类 243 486
8746 适中乡 适中 刘维英 户主 B类 243 0
8747 适中乡 适中 小村二组 周叶英 户主 2 C类 180 360
8748 适中乡 适中 周兴明 儿子 C类 180 0
8749 适中乡 适中 小村二组 李宗珍 户主 3 C类 180 540
8750 适中乡 适中 李子文 儿子 C类 180 0
8751 适中乡 适中 李 梅 孙女 C类 180 0
8752 适中乡 适中 小村二组 周凤兰 户主 1 A类 310 310
8753 适中乡 适中 小村二组 周发昌 户主 1 B类 243 243
8754 适中乡 适中 小村二组 刘绍英 户主 2 C类 180 360
8755 适中乡 适中 周正海 丈夫 C类 180 0
8756 适中乡 适中 小村二组 杨惠英 户主 1 C类 180 180
8757 适中乡 适中 小村二组 周顺朋 户主 3 C类 180 540
8758 适中乡 适中 李兴凤 配偶 C类 180 0
8759 适中乡 适中 周兴和 长子 C类 180 0
8760 适中乡 适中 小村二组 周国银 户主 2 C类 180 360
8761 适中乡 适中 普家存 配偶 C类 180 0
8762 适中乡 适中 小村三组 周文庆 户主 2 B类 243 486
8763 适中乡 适中 周义顺 儿子 B类 243 0
8764 适中乡 适中 小村三组 周子文 户主 2 C类 180 360
8765 适中乡 适中 金秀兰 配偶 C类 180 0
8766 适中乡 适中 小村三组 鲁彩凤 户主 2 C类 180 360
8767 适中乡 适中 周子明 丈夫 C类 180 0
8768 适中乡 适中 小村三组 飞从友 户主 2 B类 243 486
8769 适中乡 适中 周绍凤 配偶 B类 243 0
8770 适中乡 适中 小村三组 蔡华芳 户主 5 C类 180 900
8771 适中乡 适中 周增顺 配偶 C类 180 0
8772 适中乡 适中 周绍俊 儿子 C类 180 0
8773 适中乡 适中 周 美 女儿 C类 180 0
8774 适中乡 适中 周维义 父亲 C类 180 0
8775 适中乡 适中 小村三组 普家礼 户主 2 C类 180 360
8776 适中乡 适中 周丽萍 配偶 C类 180 0
8777 适中乡 适中 依批苴一组 周家芬 户主 3 B类 243 729
8778 适中乡 适中 周顺明 丈夫 B类 243 0
8779 适中乡 适中 周晓华 长子 B类 243 0
8780 适中乡 适中 依批苴一组 周正全 户主 2 B类 243 486
8781 适中乡 适中 李开英 配偶 B类 243 0
8782 适中乡 适中 依批苴一组 普家英 户主 1 A类 310 310
8783 适中乡 适中 依批苴一组 周正贤 户主 2 B类 243 486
8784 适中乡 适中 周玉兰 配偶 B类 243 0
8785 适中乡 适中 依批苴一组 周正东 户主 4 C类 180 720
8786 适中乡 适中 张春凤 配偶 C类 180 0
8787 适中乡 适中 周顺忠 次子 C类 180 0
8788 适中乡 适中 周兴赟 孙子 C类 180 0
8789 适中乡 适中 依批苴一组 周正兴 户主 2 B类 243 486
8790 适中乡 适中 尹家兰 配偶 B类 243 0
8791 适中乡 适中 依批苴二组 周国华 户主 2 B类 243 486
8792 适中乡 适中 凤蔡兰 配偶 B类 243 0
8793 适中乡 适中 梅子箐 李兴明 户主 3 C类 180 540
8794 适中乡 适中 李惠兰 配偶 C类 180 0
8795 适中乡 适中 李忠华 儿子 C类 180 0
8796 适中乡 适中 梅子箐 李文秀 户主 2 B类 243 486
8797 适中乡 适中 李 峰 儿子 B类 243 0
8798 适中乡 适中 白家组 金永兰 户主 1 B类 243 243
8799 适中乡 适中 白家组 白秀芬 户主 2 B类 243 486
8800 适中乡 适中 白春华 长子 B类 243 0
8801 适中乡 适中 白家组 白映海 户主 2 B类 243 486
8802 适中乡 适中 肖绍芝 配偶 B类 243 0
8803 适中乡 适中 白家组 白键 户主 2 B类 243 486
8804 适中乡 适中 金兰芬 母亲 B类 243 0
8805 适中乡 适中 白家组 李文员 户主 2 B类 243 486
8806 适中乡 适中 白明芝 户主 B类 243 0
8807 适中乡 适中 白家组 李芹英 户主 1 A类 310 310
8808 适中乡 适中 乐觉一组 李苹翠 户主 1 A类 310 310
8809 适中乡 适中 乐觉一组 孟德明 户主 2 B类 243 486
8810 适中乡 适中 孟关芬 女儿 B类 243 0
8811 适中乡 适中 乐觉一组 鲁桂英 户主 2 B类 243 486
8812 适中乡 适中 李世明 儿子 B类 243 0
8813 适中乡 适中 乐觉一组 普彩珍 户主 2 C类 180 360
8814 适中乡 适中 李世成 儿子 C类 180 0
8815 适中乡 适中 乐觉一组 李国能 户主 3 C类 180 540
8816 适中乡 适中 李世宏 儿子 C类 180 0
8817 适中乡 适中 李荣才 孙子 C类 180 0
8818 适中乡 适中 乐觉一组 李兴年 户主 3 B类 243 729
8819 适中乡 适中 李寿华 父亲 B类 243 0
8820 适中乡 适中 李应年 兄弟 B类 243 0
8821 适中乡 适中 乐觉一组 余国明 户主 2 B类 243 486
8822 适中乡 适中 罗秀英 配偶 B类 243 0
8823 适中乡 适中 乐觉二组 李云兰 户主 3 C类 180 540
8824 适中乡 适中 李荣兴 儿子 C类 180 0
8825 适中乡 适中 李荣顺 儿子 C类 180 0
8826 适中乡 适中 乐觉二组 李仁忠 户主 4 C类 180 720
8827 适中乡 适中 周菊芝 配偶 C类 180 0
8828 适中乡 适中 李寿文 长子 C类 180 0
8829 适中乡 适中 李寿逵 次子 C类 180 0
8830 适中乡 适中 乐觉二组 李寿清 户主 3 C类 180 540
8831 适中乡 适中 杨永玉 配偶 C类 180 0
8832 适中乡 适中 李家春 长子 C类 180 0
8833 适中乡 适中 大村三组 刘德宏 户主 2 C类 180 360
8834 适中乡 适中 刘永帆 儿子 C类 180 0
8835 适中乡 适中 大村六组 周家学 户主 2 B类 243 486
8836 适中乡 适中 周志伟 儿子 B类 243 0
8837 适中乡 适中 大村二组 刘家忠 户主 2 B类 243 486
8838 适中乡 适中 金菊彩 配偶 B类 243 0
8839 适中乡 适中 大村二组 吕朝美 户主 1 C类 180 180
8840 适中乡 月明 龙汪小组 周兴灿 户主 2 A类 310 620
8841 适中乡 月明 周炳会 之子 A类 310 0
8842 太平镇 白石地 白沙冲一组 周会香 户主 1 C类 180 180
8843 太平镇 白石地 白沙冲一组 李文学 户主 1 C类 180 180
8844 太平镇 白石地 白沙冲一组 周菊香 户主 1 B类 243 243
8845 太平镇 白石地 白沙冲一组 周彩平 户主 1 B类 243 243
8846 太平镇 白石地 白沙冲一组 周秀香 户主 1 B类 243 243
8847 太平镇 白石地 白沙冲二组 罗彩兰 户主 1 B类 243 243
8848 太平镇 白石地 白沙冲二组 周自贵 户主 6 C类 180 1080
8849 太平镇 白石地 白沙冲二组 周有军 儿子 C类 180 0
8850 太平镇 白石地 白沙冲二组 周荣平 配偶 C类 180 0
8851 太平镇 白石地 白沙冲二组 周成娣 儿媳 C类 180 0
8852 太平镇 白石地 白沙冲二组 周涛 孙子 C类 180 0
8853 太平镇 白石地 白沙冲二组 周福 孙子 C类 180 0
8854 太平镇 白石地 高枧槽一组 李中学 户主 1 B类 243 243
8855 太平镇 白石地 高枧槽一组 李云昌 户主 6 C类 180 1080
8856 太平镇 白石地 高枧槽一组 龚连香 配偶 C类 180 0
8857 太平镇 白石地 高枧槽一组 李思明 之子 C类 180 0
8858 太平镇 白石地 高枧槽一组 莫露红 之儿媳 C类 180 0
8859 太平镇 白石地 高枧槽一组 李海燕 之孙女 C类 180 0
8860 太平镇 白石地 高枧槽一组 李海蕊 之孙女 C类 180 0
8861 太平镇 白石地 高枧槽一组 李如云 户主 1 B类 243 243
8862 太平镇 白石地 高枧槽一组 官红先 户主 5 C类 180 900
8863 太平镇 白石地 高枧槽一组 龚桂仙 配偶 C类 180 0
8864 太平镇 白石地 高枧槽一组 龚严 之子 C类 180 0
8865 太平镇 白石地 高枧槽一组 龚艺 之女 C类 180 0
8866 太平镇 白石地 高枧槽一组 龚彩贞 母亲 C类 180 0
8867 太平镇 白石地 高枧槽一组 邵平香 户主 2 B类 243 486
8868 太平镇 白石地 高枧槽一组 李新 孙子 B类 243 0
8869 太平镇 白石地 高枧槽二组 李凤亮 户主 4 A类 310 1240
8870 太平镇 白石地 高枧槽二组 李龙 之子 A类 310 0
8871 太平镇 白石地 高枧槽二组 李洋 之子 A类 310 0
8872 太平镇 白石地 高枧槽二组 罗菊芳 母亲 A类 310 0
8873 太平镇 白石地 高枧槽二组 柱芳 户主 1 C类 180 180
8874 太平镇 白石地 高枧槽二组 龚学林 户主 1 B类 243 243
8875 太平镇 白石地 高枧槽二组 李凤才 户主 1 A类 310 310
8876 太平镇 白石地 高枧槽二组 李凤友 户主 2 B类 243 486
8877 太平镇 白石地 高枧槽二组 罗春枝 配偶 B类 243 0
8878 太平镇 白石地 高枧槽二组 李凤江 户主 4 C类 180 720
8879 太平镇 白石地 高枧槽二组 崔丽琼 配偶 C类 180 0
8880 太平镇 白石地 高枧槽二组 李凯 之子 C类 180 0
8881 太平镇 白石地 高枧槽二组 李诚 之子 C类 180 0
8882 太平镇 白石地 高枧槽二组 李明 户主 6 C类 180 1080
8883 太平镇 白石地 高枧槽二组 涂会平 配偶 C类 180 0
8884 太平镇 白石地 高枧槽二组 李晓娇 之女 C类 180 0
8885 太平镇 白石地 高枧槽二组 李凤山 父亲 C类 180 0
8886 太平镇 白石地 高枧槽二组 张兰贞 母亲 C类 180 0
8887 太平镇 白石地 高枧槽二组 李思帆 之孙子 C类 180 0
8888 太平镇 白石地 高枧槽二组 龚家菊 户主 2 C类 180 360
8889 太平镇 白石地 高枧槽二组 李文 之子 C类 180 0
8890 太平镇 白石地 高枧槽二组 李凤伟 户主 4 C类 180 720
8891 太平镇 白石地 高枧槽二组 李学楚 父亲 C类 180 0
8892 太平镇 白石地 高枧槽二组 李永翠 配偶 C类 180 0
8893 太平镇 白石地 高枧槽二组 李莎 女儿 C类 180 0
8894 太平镇 白石地 上庄一组 李定珍 户主 1 C类 180 180
8895 太平镇 白石地 上庄二组 李秀芳 户主 1 A类 310 310
8896 太平镇 白石地 上庄二组 张权昌 户主 1 A类 310 310
8897 太平镇 白石地 上庄二组 李学元 户主 3 B类 243 729
8898 太平镇 白石地 上庄二组 周平凤 配偶 B类 243 0
8899 太平镇 白石地 上庄二组 李永红 之子 B类 243 0
8900 太平镇 白石地 上庄二组 张朝洪 户主 3 B类 243 729
8901 太平镇 白石地 上庄二组 张锡昌 父亲 B类 243 0
8902 太平镇 白石地 上庄二组 彭德秀 母亲 B类 243 0
8903 太平镇 白石地 上庄二组 张建生 户主 2 C类 180 360
8904 太平镇 白石地 上庄二组 张德昌 父亲 C类 180 0
8905 太平镇 白石地 上庄二组 李永华 户主 1 A类 310 310
8906 太平镇 白石地 上庄二组 张来昌 户主 3 C类 180 540
8907 太平镇 白石地 上庄二组 周菊翠 配偶 C类 180 0
8908 太平镇 白石地 上庄二组 张映伟 之子 C类 180 0
8909 太平镇 白石地 上庄三组 张正荣 户主 1 A类 310 310
8910 太平镇 白石地 上庄三组 周学翠 户主 1 B类 243 243
8911 太平镇 白石地 上庄三组 李世聪 户主 1 A类 310 310
8912 太平镇 白石地 上庄五组 周宗荣 户主 1 A类 310 310
8913 太平镇 白石地 上庄五组 张桃香 户主 1 A类 310 310
8914 太平镇 白石地 上庄五组 周菊珍 户主 1 B类 243 243
8915 太平镇 白石地 白一组 杨建伟 户主 4 C类 180 720
8916 太平镇 白石地 白一组 李菊芝 配偶 C类 180 0
8917 太平镇 白石地 白一组 杨晓兵 之子 C类 180 0
8918 太平镇 白石地 白一组 杨晓康 之子 C类 180 0
8919 太平镇 白石地 白一组 杨自明 户主 3 C类 180 540
8920 太平镇 白石地 白一组 罗翠香 配偶 C类 180 0
8921 太平镇 白石地 白一组 杨进彬 之子 C类 180 0
8922 太平镇 白石地 白一组 杨应红 户主 2 A类 310 620
8923 太平镇 白石地 白一组 杨荣书 儿子 A类 310 0
8924 太平镇 白石地 白一组 郭有光 户主 3 C类 180 540
8925 太平镇 白石地 白一组 李琼芬 配偶 C类 180 0
8926 太平镇 白石地 白一组 郭银福 之子 C类 180 0
8927 太平镇 白石地 白一组 杨怀玉 户主 6 C类 180 1080
8928 太平镇 白石地 白一组 杨应昌 儿子 C类 180 0
8929 太平镇 白石地 白一组 周丽 儿媳 C类 180 0
8930 太平镇 白石地 白一组 杨永波 孙子 C类 180 0
8931 太平镇 白石地 白一组 杨永涛 孙子 C类 180 0
8932 太平镇 白石地 白一组 朱彩芳 配偶 C类 180 0
8933 太平镇 白石地 白一组 张彩芳 户主 4 C类 180 720
8934 太平镇 白石地 白一组 梁红存 之女 C类 180 0
8935 太平镇 白石地 白一组 梁永诚 之孙子 C类 180 0
8936 太平镇 白石地 白一组 梁雪姣 之孙女 C类 180 0
8937 太平镇 白石地 白一组 范存珍 户主 1 B类 243 243
8938 太平镇 白石地 白一组 李中兰 户主 2 C类 180 360
8939 太平镇 白石地 白一组 杨怀陆 配偶 C类 180 0
8940 太平镇 白石地 白一组 梁永明 户主 1 B类 243 243
8941 太平镇 白石地 白一组 杨怀银 户主 1 B类 243 243
8942 太平镇 白石地 白一组 杨进安 户主 1 B类 243 243
8943 太平镇 白石地 白一组 周丽华 户主 1 A类 310 310
8944 太平镇 白石地 白二组 何翠珍 户主 2 A类 310 620
8945 太平镇 白石地 白二组 杨琼芳 女儿 A类 310 0
8946 太平镇 白石地 白二组 杜翠珍 户主 2 A类 310 620
8947 太平镇 白石地 白二组 杜晓荣 之子 A类 310 0
8948 太平镇 白石地 白二组 林松 户主 2 A类 310 620
8949 太平镇 白石地 白二组 林翠芳 母亲 A类 310 0
8950 太平镇 白石地 白二组 邵会兰 户主 1 B类 243 243
8951 太平镇 白石地 白二组 杨会珍 户主 1 A类 310 310
8952 太平镇 白石地 白二组 陈柱兰 户主 1 B类 243 243
8953 太平镇 白石地 白二组 丁志芳 户主 1 A类 310 310
8954 太平镇 白石地 白二组 杜生 户主 3 A类 310 930
8955 太平镇 白石地 白二组 杜永军 之子 A类 310 0
8956 太平镇 白石地 白二组 杜安才 之子 A类 310 0
8957 太平镇 白石地 白二组 曹永祥 户主 1 B类 243 243
8958 太平镇 白石地 白三组 丁自香 户主 1 A类 310 310
8959 太平镇 白石地 白三组 席志伟 户主 1 B类 243 243
8960 太平镇 白石地 白三组 席福 户主 3 C类 180 540
8961 太平镇 白石地 白三组 赵定存 配偶 C类 180 0
8962 太平镇 白石地 白三组 席志云 之子 C类 180 0
8963 太平镇 白石地 白三组 汤琼芝 户主 2 C类 180 360
8964 太平镇 白石地 白三组 龚兴龙 之子 C类 180 0
8965 太平镇 白石地 白三组 杨进昌 户主 3 C类 180 540
8966 太平镇 白石地 白三组 何菊英 母亲 C类 180 0
8967 太平镇 白石地 白三组 杨雄 之子 C类 180 0
8968 太平镇 白石地 蛉丰一组 杨桃顺 户主 1 A类 310 310
8969 太平镇 白石地 蛉丰一组 杨学才 户主 5 C类 180 900
8970 太平镇 白石地 蛉丰一组 程彩红 配偶 C类 180 0
8971 太平镇 白石地 蛉丰一组 杨波 之子 C类 180 0
8972 太平镇 白石地 蛉丰一组 杨丽 之女 C类 180 0
8973 太平镇 白石地 蛉丰一组 汪翠兰 母亲 C类 180 0
8974 太平镇 白石地 蛉丰一组 杨学明 户主 3 C类 180 540
8975 太平镇 白石地 蛉丰一组 杨涛 之子 C类 180 0
8976 太平镇 白石地 蛉丰一组 杨啟亮 父亲 C类 180 0
8977 太平镇 白石地 蛉丰一组 刘中旭 户主 2 A类 310 620
8978 太平镇 白石地 蛉丰一组 刘思珍 母亲 A类 310 0
8979 太平镇 白石地 蛉丰一组 杨必华 户主 2 C类 180 360
8980 太平镇 白石地 蛉丰一组 杨海顺 儿子 C类 180 0
8981 太平镇 白石地 蛉丰一组 周啟富 户主 3 C类 180 540
8982 太平镇 白石地 蛉丰一组 周学军 儿子 C类 180 0
8983 太平镇 白石地 蛉丰一组 周文斌 孙子 C类 180 0
8984 太平镇 白石地 蛉丰一组 杨永祥 户主 2 C类 180 360
8985 太平镇 白石地 蛉丰一组 杨翠平 配偶 C类 180 0
8986 太平镇 白石地 蛉丰一组 丁重华 户主 2 C类 180 360
8987 太平镇 白石地 蛉丰一组 杨翠芳 配偶 C类 180 0
8988 太平镇 白石地 蛉丰二组 郁凤贤 户主 1 C类 180 180
8989 太平镇 白石地 蛉丰二组 李全海 户主 2 A类 310 620
8990 太平镇 白石地 蛉丰二组 任今林 配偶 A类 310 0
8991 太平镇 白石地 蛉丰二组 李勇 户主 2 C类 180 360
8992 太平镇 白石地 蛉丰二组 董所华 母亲 C类 180 0
8993 太平镇 白石地 李家咀组 陈秀珍 户主 1 A类 310 310
8994 太平镇 白石地 李家咀组 李玉秋 户主 2 B类 243 486
8995 太平镇 白石地 李家咀组 李红光 父亲 B类 243 0
8996 太平镇 白石地 三角店组 宋德光 户主 1 A类 310 310
8997 太平镇 白石地 三角店组 韩学成 户主 1 B类 243 243
8998 太平镇 白石地 三角店组 彭菊评 户主 1 B类 243 243
8999 太平镇 白石地 下口坝组 席绍光 户主 2 A类 310 620
9000 太平镇 白石地 下口坝组 席庆珍 母亲 A类 310 0